rca bulgaria / asigurari online / transport gratuit

0732 847 333  |  0343 566 176

Asigurarea agricolă

Asigurarea culturilor agricole este alegerea potrivită dacă doriţi să vă protejaţi culturile, fie că sunteţi persoană fizică sau juridică. Terenul cultivat poate fi în proprietatea dumneavoastră sau poate fi în arendă, în chirie, în concesiune sau donaţie. Obiectul asigurării - cereale - plantele tehnice - plantele medicinale şi aromatice - leguminoasele alimentare - plantele de nutreţ - cartof şi legume - culturile semincere - rodul viilor, pomilor şi hameiului - arbuşti fructiferi - plantaţiile de căpşun - culturile din sere, solarii şi răsadniţe - pepinierele - plantaţiile de portaltoi - plantaţiile tinere de pomi - plantaţiile de pomi altoiţi în pepinierele pomicole - pădurile.

Riscurile acoperite - incendiu - ploi torenţiale - furtună - grindină - alunecare de teren cultivat - îngheţ timpuriu de toamnă - îngheţ târziu de primăvară.

Suma asigurată - dacă nu se prevede altfel, culturile se asigură la valoarile declarate de dumneavoastră, în funcţie de cheltuielile de producţie preluate din devizele tehnologice pe culturi. Cheltuielile de producţie sunt cheltuielile tehnologice directe şi se referă la:

  • materii prime şi materiale (sămânţă, îngrăşăminte chimice, organice şi amendamente, pesticide)
  • lucrări mecanice
  • cheltuieli cu forţa de muncă
  • alte cheltuieli
  • redevenţă, arendă

Prima de asigurare - poate fi achitată anticipat sau integral, pentru întreaga perioadă menţionată în poliţă, fie în rate, din care prima rată se plăteşte înainte de intrarea în vigoare a poliţei, iar următoarele la datele scadente menţionate în poliţă. Daunele În evaluarea daunelor şi plata despăgubirilor se iau în considerare următoarele: -starea culturii din momentul producerii sau apariţiei evenimentului asigurat - datele rezultate în urma inspecţiei de risc - documentele referitoare la cauzele, împrejurările şi consecinţele producerii sau apariţiei evenimentului asigurat (buletin meteo, proces verbal de la pompieri, adeverinţă de la primărie etc) Odată soluţionat dosarul de daună, despăgubirile vi se acordă fie dumneavoastră, producătorul agricol asigurat, fie unei persoane desemnate de dumneavoastră pentru a primi despăgubirea.

Avantaje speciale - beneficiaţi de reduceri ale primei de asigurare pentru ani consecutivi fără daune şi pentru suprafeţe mari.

calcRCA-RO

verifRCA

verifDAUNE